federacja.gry-online.pl
 


Dantooine
Tatooine
Kashyyyk
Korriban
Unknown World
Manaan
Taris
 
Dantooine

Układ Planetarny: Dantooine
Środowisko: Stepy i równiny
Ludność: Koloniści rasy ludzkiej
Język: Basic
Populacja: 2 miliony
Import: Technologie i przedmioty luksusowe
Export: Żywność

Oddalona od kluczowych szlaków handlowych i posiadająca parę księżyców planeta Dantooine, będąca głównym ciałem niebieskim w systemie o tej samej nazwie, na pierwszy rzut oka wygląda raczej monotonnie (szczególnie jeśli brać pod uwagę znikomy stopień industrializacji).
Powierzchnię pokrywają przeważnie trawiaste stepy, upstrzone drzewami z gatunku blba (ich gałęzie zamieszkują dominujący przedstawiciele fauny, czyli faboole o kształcie przypominającym balony).
Oprócz autochtonicznej humanoidalnej rasy Dantari stosunkowo liczną (około dwumilionowa populacja), aczkolwiek bardzo rozproszoną, nację stanowią ludzcy koloniści - właściciele olbrzymich majątków ziemskich. Natomiast przepływ towarów (dobra luksusowe i technologie w zamian za produkty spożywcze) i obywateli do terytoriów zewnętrznych następuje przez jeden port kosmiczny.
Galaktyczną sławę przyniosła Dantooine renomowana Akademia Jedi, założona dzięki staraniom mistrza imieniem Vodo-Siosk Baas w starożytnych ruinach. Absolwentem prestiżowej szkoły i uczniem rzeczonego osobnika był Exar Kun, który później wystąpił przeciwko Jasnej Stronie Mocy i republikańskiemu porządkowi, przyjmując za życiową ścieżkę pradawne nauki Sith. Zwyrodnialca ostatecznie unieszkodliwiono dość sporym nakładem sił i od tamtej chwili Akademia zapewnia względne bezpieczeństwo w regionie.

copyright © 2000 - 2020 GRY-OnLine S.A.