federacja.gry-online.pl
 


Dantooine
Tatooine
Kashyyyk
Korriban
Unknown World
Manaan
Taris
 
Taris

Układ Planetarny: Taris
Środowisko: Zurbanizowane
Ludność: Ludzie
Język: Basic
Populacja: 6 miliardów
Import: Żywność, surowce
Export: Tarisian ale

Niegdyś planeta Taris z układu o tej samej nazwie mogła śmiało rywalizować pod względem stopnia zurbanizowania ze stołeczną Coruscant. Jednakże w wyniku jaskrawych podziałów sześciomiliardowego społeczeństwa bieg wydarzeń uległ diametralnej zmianie. Bogaci obywatele zajęli górne partie sięgających nieba wieżowców i stworzyli szczelnie zamkniętą grupę ludzką, żyjącą dostatnie i nie zważającą na pozostałych mieszkańców.
Tych ostatnich skumulowano w ramach niższych poziomów wertykalnych - tam króluje mroczna atmosfera bezprawia. W jeszcze gorszej sytuacji znalazły się istoty (mutanty itp.) wegetujące najbliżej powierzchni, gdzie w ogóle nie dociera światło.
Oprócz niepokojów wewnętrznych i często katastrofalnych warunków egzystencjalnych bytowi tubylców z Taris zagraża flota wojenna Sithów, gdyż okręty republikańskie stacjonują w znacznej odległości.

copyright © 2000 - 2018 GRY-OnLine S.A.